Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft ook binnen Vitaal alle aandacht. We kijken gezond kritisch naar de kwaliteit van werken en leven binnen ons bedrijf, maar ook daarbuiten.

Plezier en veiligheid in ons werk is erg belangrijk. We hebben een platte organisatie met een open cultuur die ervoor zorgt dat onze medewerkers zich fijn voelen tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Natuurlijk zoeken wij continue naar mogelijkheden om energie te besparen en letten we goed op het gebruik van materialen en de herkomst daarvan.

Ook zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om te recyclen. Waar we kunnen verbeteren zullen we dat zeker doen. Belangrijk is dat wij elkaar de spiegel voor houden zodat wij samen met onze medewerkers, leveranciers en afnemers kunnen blijven werken aan een betere wereld voor iedereen. Nu en in de toekomst.